Hot News với Thanh Tùng# 81_Aug 12 2020_Việc chọn bà Kamala Harris tạo nên lịch sử, nhưng…

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Hot News với Thanh Tùng_ Show 81_Aug 12 2020
-Việc chọn bà Kamala Harris tạo nên lịch sử, nhưng liệu có tạo ra sự khác biệt cho tháng 11?
-Quận hạt Santa Clara phạt tiền lên đến $5,000 nếu không đeo khẩu trang

Comments

Comments are disabled for this post.