Hot News với Thanh Tùng _# 90_Aug 27_Thất nghiệp vẫn trên 1 triệu, 5 tiểu bang bắt đầu chi $300/tuần

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Hot News với Thanh Tùng _Show 90 _Aug 27 2020
-Thất nghiệp vẫn trên 1 triệu, 5 tiểu bang bắt đầu chi $300/tuần.
-Đã khống chế thêm diện tích các đám cháy, vẫn còn người di tản.

Comments

Comments are disabled for this post.