Hot News với Thanh Tùng _Show 75_ Jul 31 2020_ TT Trump đề nghị gia hạn tạm thời $600Ituần…

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Hot News với Thanh Tùng_Show 75_Jul 31 2020
-TT Trump đề nghị gia hạn tạm thời $600/tuần, đảng Dân chủ từ chối. Tại sao?
-Khuyến cáo của chính phủ liên bang đối với hạt giống lạ từ Trung Quốc

Comments

Comments are disabled for this post.