Hot News với Thanh Tùng_Show 108_Sep 30 2020 _Ai thắng ai trong cuộc tranh luận Tổng Thống vòng đầu tiên?
Hot News với Thanh Tùng_Show 75_Jul 31 2020 -TT Trump đề nghị gia hạn tạm thời $600/tuần, đảng Dân chủ từ chối. Tại sao? -Khuyến cáo của chính phủ liên bang đối với hạt giống [More]
Hot News voi Thanh Tùng_Show 60_Jul 06 2020_ Bị tiểu bang Cali từ chối, tóc và nail sẽ không được mở trở lại tại quận hạt Santa Clara & TT Trump ký gia hạn PPP.
Hot News với Thanh Tùng _Show 71_Jul 24 2020 1-Đã bắt giữ nhân viên bị tình nghi là gián điệp của Trung Quốc bên trong tòa lãnh sự ở San Francisco. 2-Tin mới về vụ [More]
Hot News với Thanh Tùng_Show 72_Jul 27 2020 1-Số tiền $600 I tuần sẽ bị cắt. 2-Santa Cruz bị đưa vào danh sách theo dõi. 3- Chỗ xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho quận hạt [More]
Hot News voi Thanh Tùng _# 64 _Jul 13 2020_Tin mới về vaccine trong lúc tử vong & nhập viện lại tăng. Quận hạt Santa Clara dở bỏ S.I.P. Tiệm nào được mở, tiệm nào [More]
Hot News với Thanh Tùng_Show 73_Jul 29 2020_Dự luật cứu nguy kinh tế Thượng Viện, trợ cấp thất nghiệp sẽ bị cắt 43%
Hot News với Thanh Tùng_Show 77_Aug 5 2020 -Đã bắt đầu đạt được tiến bộ cho dự luật cứu nguy kinh tế -Vụ nổ ở Beirut: Tai nạn hay bị tấn công?