Hot News với Thanh Tùng _Show 112_Oct 07 2020 -TT Trump ra lệnh ngưng thương thảo cứu nguy kinh tế. Việc này sẽ ảnh hưởng đến dân Mỹ ra sao?
Hot News với Thanh Tùng _Show 114_Oct 09 2020 -Hạ Viện Dân Chủ đòi viện dẫn Tu chính án 25, TT Trump trực tiếp khám bệnh trên TV -San Jose tặng $5,000 cho các nhà [More]